Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh Thì Thầm 3D14

Mã: SMV17 Danh mục:

Kích thước (cm): 11 dài x 6 ngang x 14 cao
Kích thước (cm): 11 dài x 8 ngang x 11 cao

Chất liệu : cuội kết