Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Thánh Gióng (Đã bán)

Mã: 13SHV10B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 20cm, Cao 17cm, Dày 9cm