Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thánh Gióng(A)

Mã: 13SHV10B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 20cm, Cao 17cm, Dày 9cm