Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thánh Giá 3B173

Kích thước: Dài 14cm, Cao 19cm, Dày 5cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Sông Đại Bình, Tỉnh Laâm Đồng,  Việt Nam.