Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thăng Long(A)

Mã: 12SHV10B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 30cm, Cao 24cm, Dày 10cm