Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Thác nước

Mã: SHV192 Danh mục:

Kích thước : 32 x 22 cm
Taki-ishi
Chất đá : biến chất.