Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 9A1718

Kích thước: Ngang 18cm, Cao 15cm, Sâu 10cm

Chất liệu : Basalt