Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 9A1713

Kích thước: Dài 08cm, Cao 12cm, Dày 08cm

Chất liệu : Bazan.