Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Thác nước 6B1813

Kích thước: Ngang 8cm, Cao 14cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình, Viet Nam