Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hang luồng 6A183

Kích thước: Ngang 10cm, Cao 10cm, Sâu 9cm

Chất liệu : Basalt