Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 6A181

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 18cm, Sâu 13cm

Chất liệu : Basalt