Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Thác nước 3B176 (Đã bán)

Kích thước: Dài 21cm, Cao 14cm, Dày 13cm

Chất liệu : Bazan

Nguồn gốc: Sông Cái, Tỉnh Khánh Vĩnh, Việt Nam.