Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Tế điên Tăng

Mã: 24suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Dài 13cm, Cao 17cm, Dày 6cm
Chất liệu : Gniess