Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Sư tử 1B173

Mã: suiseki2B173 Danh mục:

Kích thước: Ngang 7.5cm, Cao 7.5cm, Sâu 3.5cm

Chất liệu : Gniess