Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Sông Trăng 6B174

Ngang 28cm, Cao 19cm, Sâu 13cm