Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Sơn thủy hữu tình 9A1712

Kích thước: Dài 11cm, Cao 16cm, Dày 03cm

Chất liệu : Gờ Nai