Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Sơn Thủy Hữu Tình 5A1816

Kích thước: Ngang 18cm, Cao 17cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Gniess