Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Sơn thủy hữu tình 12A16 (Đã bán)

Mã: 13suiseki12A16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 18cm, Sâu 5cm
Chất liệu : Gniess