Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Sơn thủy hữu tình 12A16(A)

Mã: 13suiseki12A16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 18cm, Sâu 5cm
Chất liệu : Gniess