Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Sơn Thủy 7B1822

Kích thước: Ngang       cm, Cao       cm, Sâu       cm

Chất liệu : Gniess 

Nguồn gốc: Quảng Nam, Viet Nam