Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Ruộng bậc thang

Mã: 4SMV11A16 Danh mục:

Kích thước: Dài 4cm, Cao 3.5cm, Dày 3.5cm
Chất liệu : Caxedon