Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Ruộng bậc thang 1B178

Mã: suiseki1B178 Danh mục:

Kích thước: Ngang 4cm, Cao 3cm, Sâu 2cm

Chất liệu : Gniess