Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phượng Hoàng(A)

Mã: 23SHV11B1611 Danh mục:

Kích thước: Dài 20cm, Cao 11cm, Dày 8cm