Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phong Cảnh

Mã: 3suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Dài 15cm, Cao 11cm, Dày 7cm