Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phong cảnh 9A176

Kích thước: Dài 14cm, Cao 19cm, Dày 7cm

Chất liệu:  Gờ nai.