Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phong cảnh 8A187

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 24cm, Sâu 8cm

Nguồn gốc: Thanh Hóa, Viet Nam