Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phong cảnh 5A1810

Kích thước: Ngang 9cm, Cao 11cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Bazan