Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phong cảnh 3A174

Kích thước: Ngang 19cm, Cao 16cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Gờ Nai