Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh phong cảnh 1A16(A)

Kích thước: cao 30cm, ngang 16cm, dày 12cm
Chất liệu : Gniess.

Mã: SVV 210 Danh mục: