Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Phật 6A1815

Kích thước: Ngang 5cm, Cao 10cm, Sâu 3cm

Nguồn gốc: Duy Trung, Viet Nam