Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Ông thọ 8A189

Kích thước: Ngang 9cm, Cao 13cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Caxedon

Nguồn gốc: Lâm Đồng, Viet Nam