Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Ông Thọ 6B179 (Đã bán)

Dài 5cm, Cao 12cm, Dày 6cm