Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Ông lão 1A179

Mã: suiseki1B179 Danh mục:

Kích thước: Ngang 3.5cm, Cao 4.5cm, Sâu 3cm

Chất liệu : Caxedon