Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Ông Địa 11D16(A)

Mã: 30suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Dài 15cm, Cao 23cm, Dày 14cm