Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Núi trùng điệp 11D1623

Mã: 23suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 6cm, Dày 4.5cm
Đá Duy Trung