Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi thác 7B1814

Kích thước: Ngang 21cm, Cao 8cm, Sâu 9cm

Nguồn gốc: Quang Nam,  Viet Nam.