Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh núi thác 3D16

Mã: SMV121 Danh mục:

Kích thước: Ngang 11cm, Cao 11cm, Dày 6cm
Chất liệu : Basalt