Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Núi Thác 11C16 (Đã bán)

Mã: 20suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 4cm, Cao 5cm, Dày 4cm
Chất liệu : Bazan