Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Núi Rùa 6A1810

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 8cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh, Viet Nam