Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Rùa 6A1810(A)

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 8cm, Sâu 7cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh, Viet Nam