Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi hồ

Mã: 8suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 10cm, Cao 8cm, Dày 6cm
Chất liệu : Basalt