Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi hồ 5A1927

Kích thước: Ngang 35cm, Cao 20cm, Sâu 18cm

Chất liệu: Bazan

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam