Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Hồ 3B174

Kích thước: Dài 10cm, Cao 7cm, Dày 5cm

Chất liệu : Caxedon

Nguồn gốc: Sông Đại Bình, Tỉnh Lâm Đồng,  Việt Nam.