Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi hồ 3A1716

Kích thước: Dài 14.5cm, Cao 8cm, Dày 4cm

Chất liệu : Basalt