Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Hồ

Mã: 2suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Dài 14cm, Cao 13cm, Dày 5cm