Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Hồ

Mã: 1suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Dài 9cm, Cao 12cm, Dày 8cm
Chất liệu : Basalt