Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi hang

Mã: 16suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 5cm, Cao 4cm, Dày 2cm
Chất liệu : bazan