Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh núi hai đỉnh 3D16 (Đã bán)

Kích thước: Dài 30cm, Cao 9cm, Dày 11cm

Chất liệu : Basalt