Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi dựng (A)

Mã: 14suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Dài 20cm, Cao 20cm, Dày 9cm
Chất liệu : Basalt