Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi dựng 11C168

Mã: 30suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 11cm, Cao 17cm, Dày 8cm
Chất liệu : Bazan