Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi dài 9A1723

Kích thước: Dài     cm, Cao     cm, Dày    cm Sẽ cập nhật sau

Chất liệu : Basalt