Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi dài 9A1722

Kích thước: Dài 37cm, Cao 12cm, Dày 10cm

Chất liệu : Basalt