Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Núi dài 7B179 (Đã bán)

Kích thước: Dài 17cm, Cao 4.5cm, Dày 5cm

Chất liệu : Basalt